Skyddsventilation

​Säkerhetsventilation definieras här som samspelet mellan luftrörelser och spridning av föroreningar i industriella miljöer samt kontrollen av dessa miljöer, både vad gäller människors säkerhet och produktsäkerhet.

Studier har utförts i flera miljöer t.ex. laboratorier, sjukhus och rena rum i läkemedelsindustrin.

Se mer på:
www.safetyventilation.com

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jan 2015.