Skräddarsydda innovationer för minskade utsläpp och lägre risker för resistensutveckling hos bakterier (ReSist)

Syfte och mål: Utveckla hållbara antimikrobiella produkter för sjuk-, sårvård och marint vattenbruk med minimal miljöpåverkan och antimikrobiell resistensrisk. Teknologin baseras på kontrollerad och förlängd frisättning av aktiva ämnen genom att inkorporera dem i mikrokapslar, samt i fibermaterial.
För sårvårdssidan bygger idén på att använda nyutvecklade effektiva antimikrobiella peptider (AMPs) som är biologiskt nedbrytbara och därmed minskar risken för resistensuppkomst. Förväntade effekter och resultat: Förhoppningen är att vår innovation ska ha god effekt i de tillämpade produkterna och bidra till lägre utsläpp av giftiga och resistensinducerande ämnen. Genom att minska risker för resistensutveckling bidrar projektet till färre infektioner av resistenta bakterier samt bibehållen effektivitet hos befintliga antibiotika. Effektiva sårvårdsprodukter leder även till ett minskat antal såromläggningar samt kortare behandlingstider, dvs. både minskat lidande och lägre sjukvårdskostnader. Projektet förväntas också stärka konkurrenskraften hos svensk och nordisk industri. Upplägg och genomförande: Arbetet är uppdelat i fyra interagerande och innovationsutvecklande experimentella arbetspaket; 1) Inkapsling, 2) Frisättning, 3) Prototyputveckling och 4) Protyputvärdering. Två arbetspaket har ett tydligt systemperspektivfokus; 5) Affärsmodell och infrastruktur och 6) Regelverk, vilka är av stor vikt för att utvärdera innovationens mervärde i relation till merkostnad och för att granska och kommunicera innehåll och utveckling av relevanta regelverk.

Startdatum 2021-07-01
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 25 maj 2022.