Skogskemi: Hållbara kemikalier och material

Projektet har uppnått sitt mål att genomföra pre-Feed-studier och systemanalys av de 3 värdekedjorna butanol, olefiner och metanol utgående från byggstenarna socker och syntesgas. Projektets övergripande syfte har varit att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar konkurrenskraftig produktion för svensk skogs- och kemiindustrin. Förutom de tekniska resultaten har projektet bidragit till det syftet genom att skapa ett nätverk mellan skogs- och kemiindustri och genom att öka kunskapen om värdekedjorna och deras förutsättning med hjälp av systemanalytiska verktyg.

Samarbetande organisationer

 • Borealis AB (Privat, Sweden)
 • Domsjö Fabriker (Privat, Sweden)
 • BioEndev (Privat, Sweden)
 • Holmen Energi (Privat, Sweden)
 • CIT Industriell Energi AB (Privat, Sweden)
 • MoRe Research (Privat, Sweden)
 • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
 • Ineos Sverige AB (Privat, Sweden)
 • Sekab (Privat, Sweden)
 • Akzo Nobel Surface Chemistry (Privat, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • SCA Forest Products (Privat, Sweden)
 • Metso power AB (Privat, Sweden)
 • Perstorp BioProducts (Privat, Sweden)
 • Sveaskog (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2013-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.