Skillnader i utformning och åldrande av ett fordons batteri beroende på om män eller kvinnor är de dominerande förarna

Detta projekt kommer att undersöka hur olika typer av förare påverkar åldrandet i Li-jon-batterierna i ett fordon. Målet är att kvantifiera åldringsskillnaden i batteriet mellan en aggressiv förare (snabba accelerationer) jämfört med en mer lugn förare (milda accelerationer) och hur detta kan påverka storleken på batteriet för elektrifierade fordon, samt att undersöka skillnaden i åldrande av batteriet, när de utsätts för de två förartyperna. Antagandet är att män är mer aggressiva förare och kvinnor mer lugna förare. Projektet inkluderar analys av tidigare insamlad kör-data för att undersöka olika körbeteenden. Utifrån detta tas två olika kör-cykler fram som kommer användas i livslängdsprovning av battericeller och för en kör-fallstudie där en åldringsmodell används för att estimera åldringen.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 04 mar 2020.