Skattning av cylinderseparerat moment för effektivare och renare förbränning

Syftet med projektet är att få bättre kontroll över förbränningsmotorns aktuella status och karakteristik under fordonets livstid oavsett slitage och andra omständigheter. Vid försämrad förbränning finns risk för högre bränsleförbrukning eller ökade emissioner. Om detta indikeras på ett tidigt stadium kan antingen motorstyrningen ändras så att optimum återfås eller så kan ett servicelarm visas så att defekta motorkomponenter kan bytas ut. Konceptet kan användas både med fossila- och förnybara bränslen.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-05-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.