Skademekanismer vid cykelolyckor som resulterat i frakturer

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att på ett nytt sätt analysera data om cykelolyckor. Denna analys skall bland annat ligga till grund för riktlinjer för utformning av personskydd för cyklister och prioriteringar av åtgärder i cyklisters infrastruktur. Syftet skall uppnås genom att söka ut trafikolyckor i två befintliga nationella databaser, Svenska Frakturregistret (SFR) och Strada (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition), och sedan matcha dessa två dataset via personnummer. Då ges möjlighet att hitta samband mellan frakturtyper (SFR har detaljerad information om frakturer) och händelseförloppet vid olyckan (Strada innehåller information om olyckshändelsen, fordonet, vägförhållande och dylikt).

Samarbetande organisationer

  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.