Självverkande kylbaffelsystem

Projektet handlar om att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar med självverkande kylbaffelsystem. Doktorsarbetet syftar till att - beskriva funktionen hos system med självverkande kylbafflar med kontinuerligt flöde av köldbärare vid rumstemperatur, såväl med avseende på dess kapacitet att kyla i typiska kontorsrum (energi/effekt) som med avseende på termisk komfort i kontorsrummen - jämföra funktionen hos självverkande kylbafflar med motsvarande funktion hos traditionell teknik med intermittent styrt flöde av köldbärare med lägre temperatur än rumstemperaturen.

Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 13 jun 2018.