Självkörande cyklar för utveckling/verifiering av fordons säkerhetssystem för undvikande av cykelolyckor

Målet med detta projekt är att utveckla självkörande cyklar som kan användas för att validera aktiva säkerhetsfunktioner och algoritmer för manuella och självkörande fordon. Cyklarna är avsedda att användas i test tillsammans med fordon och kommer att utformas så att de fungerar så realistiskt som möjligt med bland annat roll i kurvor. Cyklarna kommer vara självbalanserade och kunna bära en docka för att likna en mänsklig cyklist. Sådana testcyklar finns ej på marknaden idag. Med dessa självkörande cyklar kommer det att vara möjligt att designa repeterbara experiment som är mer verklighetstrogna än vad som är möjligt med dagens tester. Det är avsett att upprätta dessa test på samma sätt som hur körprov utförs idag med bara inblandade fordon. På detta sätt kan fordonssystem för att upptäcka och förutsäga cyklar utmanas i mycket realistiska situationer. Planen är att bygga en serie cyklar av olika slag som barncyklar, manliga och manliga cyklar i olika storlekar. På så sätt blir det möjligt att undersöka hur säkerhetssystemen täcker typerna av cyklar på marknaden. Avsikten är att de utvecklade cyklarna kommer att bli tillgängliga på AstaZero efter projektet.  

Samarbetande organisationer

  • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • AstaZero AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-05-28
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 29 jan 2021.