Självkörande cyklar för mer realistisk urveckling och testning av system för cykelsäkerhet

Syfte och mål: Målet är att utveckla självkörande cyklar för att utföra tester i utvecklingssyfte och validering av fordonens säkerhetsystem. För aktiv säkerhetssystem behövs detekteringen och predikteringen av cyklisten valideras för att säkerställa korrekt funktion.
För att validera passiva säkerhetsystem, som skyddar cyklisten i en olycka, så behöver man utföra krockprov med en cykel bärande en krockdocka. Projektet kommer möjlliggöra dessa körtester.

Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer resultera i ett flertal prototyper, bland andra ett portabelt system som kan sättas på godtycklig cykel för att göra den självkörande och en crashworthy självkörande cykel avsedd för testning av aktiva säkerhetssystem. Cyklarna ökar möjligheterna att utföra valideringstester av mer realistiska cykelmanövrer på ett repetitivt sätt. Detta ger möjligheter som driver utvecklingen av både aktiva och passiva säkerhetssystem för cyklister. Teoretiska resultat om designen, och valideringen av cyklarnas prestanda, kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar.

Upplägg och genomförande: Projektet är i princip en fortsättning och en utvidgning av ett tidigare projekt där de första själv-körande cyklarna har tagits fram. Utvärderingen av dessa cyklar samt input från deltagande företag ligger till grund för kravsättningen för det nya projektet. Utveckling kommer till stor del göras av studenter i projektkurser. Efter varje kursomgång följer test och utvärdering som ger input till nästa omgång studenter. Doktoranden i projektet jobbar i första hand med algoritmerna och utvärderingen. Huvuddelen av testningen utförs av deltagande företag.

Samarbetande organisationer

  • Veoneer (Privat, Sweden)
  • AstaZero AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-03-15
Slutdatum 2024-03-14

Sidansvarig Publicerad: må 16 aug 2021.