Site-specifika analysmetoder för att förutsäga och öka livstiden för vindturbiner

The project will consider the sequence “from wind to fatigue life”, and by simulation investigate how the site-specific conditions (terrain, forest, etc.) affect the fatigue life of turbines. The project involves CFD simulations to investigate the flow field, wind turbine system simulations to evaluate how this flow field affects wind turbine operation and lifetime of drive train components, and development of maintenance algorithm to reduce down-time and repair waiting time.

Samarbetande organisationer

  • Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC) (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2019-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Finansieras av

  • Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC) (Centrumbildning, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 30 maj 2020.