Simulering och Emulering av Vattenspray för Validering av Optiska Sensorer (SEVVOS)

Syfte och mål: Syftet med projektet är att kunna etablera en metod för simulering av vattenspray, emulering av vattenspray i rigg, samt att kontrollera att de åstadkomna resultaten korrelerar med verkliga data.
Projektet förväntas också ge en bättre förankring för rigg och testmetod utvecklad av AstaZero och Veoneer hos industrin i form av stora europeiska fordonstillverkare. Målet är att samarbeta med bland annat CARISSMA i projektet AI-SEE i Euripides2 Penta för att stärka relationerna internationellt genom deltagande i workshops och koordinerade demonstrationer mellan projekten. Förväntade effekter och resultat: Veoneer färdigställer ett fordon (sensorbärare) som ska samla data från publika vägar i olika väderförhållanden. Insamlade data och databaser (både öppna och från AI-SEE) ligger sedan till grund för simulering av vattenspray. En metod för reproduktion av spray tas fram utifrån simuleringarna och mätdata från metoden används sedan för validering av den befintliga sprayriggens spray och för att se att den simulerade sprayen korrelerar med verkliga, insamlade spraydata. Även sensorbäraren kommer att användas för att hjälpa till att utvärdera återskapandet av sprayscenarier.

Samarbetande organisationer

  • Veoneer (Privat, Sweden)
  • AstaZero AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 26 aug 2022.