Simulator för träning av robotförare – sprutbetong

Startdatum 2009-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

​För att en robotoperatör ska anses vara tillräckligt välutbildad krävs omfattande träning under lång tid i ett antal olika situationer. En sådan utbildning är mycket kostsam när man använder sig av en riktig robot, även om man inte använder riktig betong. Slutmålet för detta projekt är därför att utveckla en datorstödd utbildningssimulator avsedd för robotoperatörer där en ytterst realistisk miljö byggs upp med hjälp av olika visualiseringstekniker, antingen i stereoskopisk 3D eller på en vanlig skärm. När simulatorn är färdigställd kommer användaren att kunna se resultatet av sprutbetongförstärkningen i realtid. Det bör också vara möjligt för operatören eller en extern observatör att utvärdera kvaliteten på det utförda arbetet både visuellt och numeriskt genom att granska parametrar såsom yttäckning, lagertjocklek och materialförbrukning.

Projektet genomförs vid Avdelningen för construction management.

Projektdeltagare

Projektledare
Börje Westerdahl

Projektdeltagare
Börje Westerdahl
Mattias Roupé
Mikael Johansson

Kontaktperson 
Börje Westerdahl

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​SBUF/BeFo

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.