Sill 2.0 - ett nytt koncept för 100% användning av sillen till livsmedelsproduktion

Trots sin fantastiska näringssammansättning och sitt låga klimatavtryck är sill och skarpsill idag mycket dåligt utnyttjade till livsmedelsproduktion; 2019 blev endast 10% de landade 153 000 tonnen slutligen mat, resten fiskmjöl och olja. Många faktorer bidrar till den låga nyttjandegraden, bla. fiskeflottans effektivisering med båtar som delvis vuxit ur hamnarna, ändrade krav på processvattenrening från beredningsindustrin och det faktum är att skillnaden i pris mellan foder- och livsmedelssill är alltför liten. Att öka värdet på hela sillråvaran -filé, fasta restråvaror och processvatten- är därför en mycket viktig väg framåt för att skapa incitament för fiskarna att öka landningen av sill till livsmedel, och samtidigt bemöta vattenreningsproblematiken.

 

Syftet med detta förprojekt är att identifiera utmaningar och möjligheter som ska skapa en grund för ett större projekt med målet att väsentligt höja värdet på sill/skarpsill som livsmedelsråvara. Förprojektet är indelat i 4 delar som berör logistikutmaingar vid restråvaruhanteringen, teknikinventering, kompetensinventering och finaniseringsinventering

Samarbetande organisationer

  • Sweden Pelagic AB (Privat, Sweden)
  • Klädesholmen Seafood AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-01-15

Sidansvarig Publicerad: ti 03 maj 2022.