Signalprocessning i framtida kommunikationssystem med extremt hög datakapacitet

Denna förstudie syftade till att formulera idéer för ett fortsatt arbete där målet är att utveckla energieffektiv hårdvaruimplementation av signalbehandlingsalgoritmerna för extremt snabba (400G/Terabit) optiska transmissionssystem. Genom att studera möjligheterna med mer energieffektiva algoritmer, implementationer och kombinationen av analog och digital signalbehandling har vi hittat flera potentiella vägar mot en reducering av den totala energikonsumptionen.


Resultat från projektet består i en rapport där vi sammanställt de idéer som vi identifierat under förstudien. Där finns också tankar om hur ett fortsatt projekt skulle läggas upp. Dessa resultat uppfyller de förväntningar vi hade på förstudien. Effekterna av fortsatt arbete, baserat på idéerna från denna förstudie, förväntas kunna exploateras kommersiellt i framtida optiska kommunikationssystem med höga datatakter.

Samarbetande organisationer

  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Okänd, Sweden)
Startdatum 2011-11-19
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-05-01

Sidansvarig Publicerad: lö 08 feb 2020.