ShipCLEAN - Energieffektivare sjötransporter genom optimering av kopplade transportlogistik- och energisystemanalyser

Sjöfarten står idag för 90% av världens godstransporter. Prognoser för världens transportbehov 2050 tyder på en fördubbling jämfört med dagens nivå det vill säga antalet sjötransporter kommer att öka. Samtidigt ställs krav att sjöfarten måste bli mer tranporteffektiv och innan 2050 minska sina utsläpp av växthusgaser till 40% av 2005-års nivå. I tvärvetenskaplig forskning kommer projektet att generera kunskap, metoder och modeller som bidrar till att sjöfarten som transportlösning kan energieffektiviseras för att nå målen 2050 med efterfrågat transportbehov och minimerad energiförbrukning. Projektet kopplar metoder och modeller inom transportlogistik, transportekonomi och energisystemanalys i en unik modell, ShipCLEAN, som används i optimering av det marina transportsystemet för att minimera energiförbrukningen. Tekniska lösningar och förändringar i transportkedjan för 4 fartyg presenteras i fallstudier med mätningar och scenariobaserade analyser: RoPax, bulk/tank, RoRo och containerfartyg.

Samarbetande organisationer

  • Lloyd's Register Emea Filial Sverige (Privat, Sweden)
  • American Bureau of Shipping (ABS) (Privat, Denmark)
  • Danaos Corporation (Privat, Greece)
  • Marine Benchmark (Privat, Sweden)
  • Svenska Orient Linien (Privat, Sweden)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
  • ScandiNAOS AB (Privat, Sweden)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Akademisk, Denmark)
Startdatum 2017-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jan 2020.