Energieffektivare sjötransporter genom energisystemanalys av fartyg

Sjöfarten står idag för 90% av världens godstransporter. Prognoser för världens transportbehov 2050 tyder på en fördubbling jämfört med dagens nivå dvs antalet sjötransporter kommer att öka. Samtidigt ställs krav att sjöfarten måste bli mer tranporteffektiv och innan 2050 minska sina utsläpp av växthusgaser till 40% av 2005-års nivå. I tvärvetenskaplig forskning kommer projektet att generera kunskap, metoder och modeller som bidrar till att sjöfarten som transportlösning kan energieffektiviseras för att nå målen 2050 med efterfrågat transportbehov och minimerad energiförbrukning. 

Samarbetande organisationer

  • Lighthouse - maritime competence centre (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2014-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.