Ship generated waste –with focus on the food waste generated on ships on route in the Baltic Sea

Startdatum 2014-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Publicerad: må 10 apr 2017.