Sesub - Systems Engineering in Submarine Design

Startdatum 1987-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2009-12-31

Projektet diskuterar ett antal simuleringar baserade på design (SBD) metoder för marina integrerade komplexa system (NIC), exemplifierade av ubåtar. Förutsättningarna för utformning av NIC bygger på systemteori och trots överflöd av systemkunskap i ubåtskonstruktioner är systemteorin inte utnyttjad till fullo vid konstruktionsfasen. Detta väcker frågor som har besvarats i det aktuella projektet: "Varför är det så", "är den kunskap som finns inte tillgänglig?" Och "är kunskapen inte känd?"

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.