Sensorintegration på bemannade och autonoma flygfarkoster

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Saab Aeronautics (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum 2021-11-30

Publicerad: ti 25 aug 2020.