Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy (SCARCE II)

Syfte och mål: I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH´s testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack. Förväntade effekter och resultat: De effekter som identifierats är inom tre områden: supply chain planning, automatisering av materialhantering samt cirkulär ekonomi. De KPIer som identifierats är ökad kapacitet 30%, ökad anpassningsförmåga 20%, ökad process kvalitet 15%, minskad manuell hantering och stress, minskad ledtid 20%, ökad energi effektivitet 30%, reducerad klimatpåverkan med 50% (from transport och materialhantering). Upplägg och genomförande: Två piloter kommer att utvecklas i SCARCE II: automation och materialhantering samt emballagehantering. Dessa kommer att utvecklas tillsammans med SMF och parter i projektet och kommer sedan att kopplas ihop via demonstratorn. Arbetet är tvärvetenskapligt och en referensgrupp kommer att bjudas in under projektet för att tycka till om delresultat. Medverkande i referensgruppen är representanter från Scania, Stena Metall, Runesson (åkeri) samt Digitala stambanan.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • EQpack AB (Privat, Sweden)
  • Bror Tonsjö AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-02-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-01

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jan 2021.