Second-use av Li-jonbatterier från hybrid- och elfordon

När batterierna inte längre lämpar sig för fordonsbruk återstår ca 70% av batteriets kapacitet. Ur resurssynpunkt är det därför önskvärt att batteriet kan användas i någon annan applikation, t.ex. i ett stationärt energilager, vilket kan få en stor inverkan på framtida energisystem och möjlighet att uppnå klimatmål. För att det här skall kunna bli verklighet finns ett antal tekniska och ekonomiska frågetecken som behöver utredas. I projektet ingår på olika sätt hela värdekedjan; batteritillverkare, fordonsindustri, slutanvändare vid second-use och materialåtervinning vid end-of-life.

Samarbetande organisationer

  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Stena Metall AB (Privat, Sweden)
  • Ferroamp Elektronik AB (Privat, Sweden)
  • Volkswagen (Privat, Germany)
Startdatum 2018-06-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-03-31

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 04 jul 2020.