Samverkansplattform Biomarina näringar

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2021-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.