Samverkansbjälklag av trä och betong för effektivare konstruktioner

Kompositelement av trä och betong gör det möjligt att dra nytta av fördelarna med båda materialen, dvs. träets lätta vikt och låga koldioxidavtryck och lågt pris på betong med hög massa vilket leder till god styrke-förhållanden och visar ett gynnsamt beteende när det gäller vibrationer och akustik. Timber-Concrete-Composite (TCC) -element uppnår en lägre klimatpåverkan än ren betongkonstruktion och breddar samtidigt användningsområdet för träkonstruktion. De används redan med framgång som effektiva, hållbara och ekonomiska bjälklagslösningar i flervåningsbyggnader på olika marknader runt om i världen. I projektet ska TCC-bjälklagssystem anpassas och optimeras som en mångsidig lösning för att tillgodose behoven på den svenska marknaden med avseende på de företag som är involverade i byggprocessen och fokusera på minskad vikt, snabbare montering, högre kvalitet, lägre miljöbelastning, högre hållbarhet, möjlighet för demontering och cirkularitet.

Samarbetande organisationer

  • BESAB AB (Privat, Sweden)
  • Thomas Concrete Group (Privat, Sweden)
  • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
  • Moelven Töreboda (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-10-31

Sidansvarig Publicerad: lö 09 apr 2022.