Samverkan tåg/spår höga frekvenser
T. v. Spårvagn i Göteborg vid kurvgång. T. h. Hjulplatta på löpytan av ett godshjul. Hjulplattor är allvarliga hjulskador som genererar höga stötkrafter och leder därmed till buller- och säkerhetsproblem
Foto: Astrid Pieringer

Samverkan tåg/spår höga frekvenser

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

För järnväg utgör samverkan mellan hjul och räls den huvudsakliga ljudkällan för ett stort spann av vanligt förekommande hastigheter. Dels utgörs hjul- och rälsbuller av rullningsljud och stötljud — orsakade av den vertikala samverkan som alstras genom ojämnheter respektive åtskilda oregelbundenheter, hos löpytorna på hjul och räls. Dels utgörs hjul- och rälsbuller av kurvskrik som uppstår i snäva kurvor och alstras av den tangentiella samverkan.

I det avslutade CHARMEC doktorandprojektet VB10 har en modell utvecklats för den kombinerade vertikala och tangentiella samverkan mellan hjul och räls, som gäller i frekvensområdet relevant för ljudalstring (från ungefär 100 Hz till 5kHz). 

Postdok-projektet VB12 är en fortsättning på VB10, och fokuserar på olika aspekter hos den högfrekventa samverkan mellan hjul och räls. Målsättningen är att vidareutveckla, använda samt validera simuleringsmodellen, t.ex. för fallet av excitering av hjulplattor, och kurvskrik — med det övergripande syftet att bidra till en ökad förståelse, och i förlängningen till en minskning, av hjul- och rälsbuller. Arbetet i projektet utförs i samarbete med det parallella CHARMEC doktorandprojektet VB11.
 

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen Vibroakustik.

Detta projekt är relaterat till CHARMEC VB11 - Reduktion av kurvskrik från tåg

Nyckelord: Samverkan hjul/räls, järvägsbuller, kurvskrik, hjulplattor, modellering i tidsplanet, minskning av buller

 

 

Project members

​Project leaders
Astrid Pieringer
Wolfgang Kropp

Project members
Astrid Pieringer
Wolfgang Kropp

Contact
Astrid Pieringer

​External partners at the project
Bombardier Transportation
Interfleet Technology
SL
Trafikverket
Chalmers Areas of Advance
​Transport
​Department of Civil and Environmental Engineering
Transport Area of Advance

Sidansvarig Publicerad: on 18 okt 2017.