Samsyn vid energirenovering: Hyresgästen i fokus

Projektet har som mål att överbrygga konflikter mellan intressenter inom energirenovering och ta fram rutiner för bästa möjliga avvägning mellan energieffektivisering och mål om en god livsmiljö. Renovering studeras oftast som en ensaksfråga med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet. De boendes behov ställs i motsats till fastighetsägare och energimål. Samtidigt saknas empiriska studier av de boendes syn på energifrågan, deras upplevelser av renovering samt möjligheter till kvarboende. Projektet har som avsikt att ta fram ett brett kunskapsunderlag och har föregåtts av en 1-årig pilotstudie. 

Samarbetande organisationer

  • Framtiden (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-13
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 10 mar 2022.