Samspelseffekter vid deaktivering av efterbehandlingskatalysatorer för biobränsledrift

Projektet syftar till att kartlägga samspelet mellan ingående komponenter i ett typisk Euro 6-efterbehandlingssystem vid åldring med avgaser från tunga motorer körda på biobränslen. Projektet tar ett samlat grepp om framtidens efterbehandlingssystem och är utformat som doktorandprojekt. En livslängdsprediktion av efterbehandlingssystemet ger tydliga gränsvärden vilka är konkreta verktyg för fordonets motorstyrning, systemdesign av efterbehandlingen samt katalysatorspecifikationer. Sammantaget medverkar dessa till en ökad energieffektivisering av hela fordonet.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Haldor Topsoe (Privat, Denmark)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 13 sep 2019.