SAFECOLL- Safety Against Collisions by Means of Innovative Side Shell Designs

Startdatum 2005-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2008-12-31

I SAFECOLL-projektet användes ett RoPax-fartyg i en kollisions-fallstudie för att visa fördelen med att använda och potentialen hos en korrugerande innersidoskrovs-konstruktion (utvecklad i projektet). Målet var att bidra till ökad krocksäkerhet. SAFECOLL-projektet var ett delprojekt i det större projektet STRUCTINTEG

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.