Förnybar energiteknologi till produktiv elanvändning för landsbygdselektrifiering

STEEP-RES är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om möjligheter och hinder för en ökad användning av förnybara energikällor i Östafrika. Projektet syftar till att genomföra forskning som bidrar till lokalt drivna utvecklingsprocesser där förnybara energikällor används för hållbar landsbygdselektrifiering. För att nå detta mål behöver teknikutveckling och tekniköverföring vara baserad på verklig lokala efterfrågan och samhälleliga förutsättningar för att eventuella olämpliga effekter skall kunna motverkas tidigt. I dagsläget har medvetandet om de ofta rika förnybara energiresurserna givit som resultat flera lyckade energiprojekt, även i länder med mycket låg elektrifieringsgrad. Tekniköverföringen behöver snabbas på, stödjas och hinder klarläggas och lösas. Arbetet i STEEP-RES-projektet behandlar frågor som t ex: - institutionella hinder - betydelsen av produktiv användning av elektricitet - betydelsen av maktrelationer i, och hur de påverkas av, elektrifieringsprocessen - nerifråndriven elektrifiering och fristående elnät - tillgänglighen av olika förnybara energikällor - potentiella framtida förnybara energikällor (t ex havsbaserad energy) - miljöbedömnngar av förnybara energisystem (ERA, LCA) - ny teknologis integrering i landsbygdssammanhanget

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 16 nov 2019.