Säkrare batterier via "klick-kemi"-skapade flourfria elektrolyter

Syftet med projektet är att bidra till framtagning av säkra elektrolyter kompatibla med elektrodmaterial för nästa generation batterier. Målet är att utveckla nya material: fluorfria (flytande) alkalimetallsalter (Li/Na/K) och jonvätskor. De resulterande elektrolyterna förväntas vara icke brandfarliga, flytande vid tillräckligt låg temperatur, relativt billiga och energi- och resurseffektivt producerade samt termiskt och elektrokemiskt stabila.

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.