Säkerhetsramverk för fordonskommunikation (SeFram)

Uppkopplade lösningar för intelligent trafikstyrning (ITS), bekvämlighet- och underhållningsfunktioner exponerar fordonets nätverk för extern information och påverkan. Projektet syftar till att möjliggöra säker kommunikation till och från bilar. Mål för projektet är ett integrerat ramverk för att på ett verifierbart sätt kunna garantera säkerheten och inkluderar: interna nätverk extern kommunikation som V2V och V2I applikationer som kommunicerar över Internet.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-21

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.