Säker induktiv energiöverföring för elfordon (FFI SAWE)

Syftet med projektet är bedriva forskning relaterad till biologiska effekter av de magnetfält som används vid induktiv energiöverföring samt att beforska, utveckla och testa en ny typ av induktiv energiöverföring för användning i elfordon. Målet är att ta fram en teknik som minimerar biologisk påverkan på människor. Nyhetsvärdet består i att bygga upp kunskap kring eventuella långtidseffekter i människokroppen och att med en ny spoldesign skapa teknik som påverkar människan minimalt. Projektet har relevans för "rena elfordon" och för plug-in hybrider.

Samarbetande organisationer

  • Beinzero AB (Privat, Sweden)
  • Qrtech AB (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
  • Vattenfall (Privat, Sweden)
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.