The Urban Sound Planner (SONORUS)

Traffic noise pollution in urban areas is a major environmental problem within the European Union. Creating an acceptable acoustic outdoor environment is a big challenge of high need. Creating as well as preserving environments, which are supportive for health and well-being in a sustainable manner is an even bigger but unavoidable task. In order to succeed, specialists are required with a broad research competence covering areas such as acoustic prediction methods, noise control and soundscaping, but also aspects of city and traffic planning. However, specialists equipped with such a competence spectrum are hardly found. Therefore, the goal of SONORUS is to close this gap and bring together universities, enterprises and public organizations that aim to offer training to ESRs in an arena of trans-disciplinary research. The training is designed around real-life urban test sites that are characterized by a poor acoustic environment due to noise from road, rail or air traffic. These test sites are provided by three major European cities (Berlin, Rome and Antwerp). To these test sites, the ESRs will apply their knowledge and skills gained from individual acoustics related research projects, in-depth courses on acoustics as well as on different aspects of spatial planning. The ESRs will, in teams, design a long-term plan for the development of the acoustic environment on the test sites. This activity will also give the opportunity to train complementary skills such as communication and outreach skills.From SONORUS a new generation of researchers will emerge with the profile adapted to the supra-disciplinary approach needed to reverse the negative trend of a deteriorating acoustic outdoor environment in urban areas. SONORUS has been designed with the intension that these researchers will be best prepared to further develop and above all to apply the new integrated concepts into practical urban planning processes and their effective coordination.

Samarbetande organisationer

 • Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Privat, Italy)
 • Universiteit Gent (Akademisk, Belgium)
 • Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) (Privat, Switzerland)
 • University of Sheffield (Akademisk, United Kingdom)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Seconda Universitet degli Studi di Napoli (Akademisk, Italy)
 • Müller-BBM (Privat, Germany)
 • Technische Universiteit Eindhoven (Akademisk, Netherlands)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-30
Projektledare
Wolfgang Kropp
Projektdeltagare
Wolfgang Kropp
Jens Forssén
Joachim Scheuren
Laura Estévez Mauriz
Georgios Zachos
Frederik Rietdijk
Kontaktperson
Wolfgang Kropp

Externa parter i projektet
​Partners: Chalmers University of Technology, Eindhoven University of Technology, Seconda Università degli Studi di Napoli SUN, The University of Sheffield, Ghent University, Müller-BBM, The Italian National Institute for Environmental Protection and Research, EMPA, SP Technical Research Institute of Sweden.

Associated partners: Planungsbuero Richter-Richard, Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, City of Berlin – Senate Department for Urban Development and the Environment, AG Stadsplanning Antwerpen, Brighton & Hove, The Netherlands Organization for Applied Scientific Research.

Finansieras av

 • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)
En europeisk forskarskola för urban ljudplanering.

För att uppnå en god ljudmiljö utomhus, som förbättrar hälsa och välbefinnande, behövs en helhetssyn inom stadsutveckling. För att kunna jobba med en planeringsprocess för en urban akustisk miljö krävs tvärvetenskaplig kunskap och erfarenhet inom traditionellt skilda ämnen som stadsplanering, trafikplanering, arkitektur, bulleråtgärder och design av ljudlandskap, såväl som kännedom om de politiska processerna.

Ett framgångsrikt stadsbyggande kräver en helhetssyn och dessutom en god kommunikation mellan expertområdena. Inom akustik finns det flera specialområden som behöver knytas samman genom ett ökat samarbete och en breddad förståelse. Det kan till exempel handla om:

 • de senaste beräkningsmodellerna för innergårdar eller andra tysta områden
 • planering av ljudlandskap med aspekter av psykologi och beteendevetenskap
 • storskalig bullerplanering med hänsyn till trafikplanering
 • djupare teoretisk förståelse för bulleråtgärder som handlar om skärmning, absorption, markeffekt, mindre bullriga vägbanor, et cetera.

För ett framgångsrikt projekt krävs också att kunskap och verktyg inom forskningen görs tillgängliga för mer praktiskt användande.


Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskargruppen Vibroakustik.

Mer information på Sonorus hemsida.


Nyckelord: Urban ljudplanering, stadsplanering, samhällsbuller, buller, ljudutbredning utomhus, bullerberäkning, bullerreduktion, ljudlandskap, auraliserin


Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

Artikeln Ljudplanerare ska ta helhetsgrepp på städernas akustik

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.