SINO-BRT

Projektet syfte har varit att genomföra en förstudie för att utveckla eco-innovativa koncept för BRT i Kina. Projektets mål har varit att öka kunskapen om BRT i Kina och identifiera möjligheterna och behov för framtida projekt. Projektet har byggt på existerande erfarenheter, genomfört undersökningar och utvecklat nya koncept för att förbereda för möjliga framtida projekt för att demonstrera och fältprova innovativa BRT lösningar med fokus på elektrifiering, ITS och säkerhet. Projektet har översiktligt identifierat möjliga aktörer för framtida samverkan i Kina.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.