Hållbar sjöfart och miljö i Östersjöregionen

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

 • Ecologic Institute (Forskningsinstitut, Germany)
 • University of Southern Denmark (Akademisk, Denmark)
 • Tallinna Tehnikaülikool (Akademisk, Estonia)
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
 • Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM) (Akademisk, France)
 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (Forskningsinstitut, Germany)
 • Instytut Morski w Gdańsku (Forskningsinstitut, Poland)
 • Finnish Meteorological Institute (Forskningsinstitut, Finland)
 • Suomen ympäristökeskus SYKE (Offentlig, Finland)
Startdatum 2015-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-31

Finansieras av

 • Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS) (Non profit, Finland)
 • Naturvårdsverket (Offentlig, Sweden)

Publicerad: fr 07 sep 2018.