SENSATION III

Levererar innovativa online sensorlösningar och tjänster för säker och resurs-effektiv hantering av vatten; med fokus på råvatten, dricksvattennät och industriellt processvatten. Konsortiet består av dricksvattenproducenter, industri och akademi och utvecklar helhetslösningar för Hållbara attraktiva städer och Konkurrenskraftig produktion.

Samarbetande organisationer

  • Luode Consulting Oy (Privat, Finland)
  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Okänd, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • SETEK (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-06-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-20

Publicerad: on 16 sep 2020.