SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering

SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering är ett projekt som fokuserat på att hitta en helhetslösning för den livsviktiga resursen vatten. Projektet har byggt ett starkt konsortium och utvecklat innovativa sensorlösningar kopplade till en kommunikationsplattform med avancerad datahantering och tjänster för onlinemonitorering av vattenkvalitet. Vidare har projekt etablera en testbädd där sensorlösningarna och nya tjänster kunnat testas i verklig miljö hos dricksvattenaktörer och vattenintensiv industri.

Samarbetande organisationer

  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Okänd, Sweden)
Startdatum 2012-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-09-30

Publicerad: on 16 sep 2020.