Avfallsfordon med elektrifierad påbyggnad och hybridiserad drivlina
Avfallsfordon med elektrifierad påbyggnad och hybridiserad drivlina.

SENDSMART

Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-09-01


Vinnova ​18 633 500kr
Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad. Sendsmart kommer driva demonstrationsprojekt inom tre identifierat viktiga områden; Godsförsörjning, Bygg & anläggning och Avfall & återvinning. Dessutom tillkommer utvärdering, visualisering och marknadsföring som tar ett helhetsgrepp kring de tre demonstrationsområdena.

Avdelningen för teknisk akustik är främst verksamma inom området Avfall & återvinning där vi arbetar i nära samarbete med Volvo Technology, Volvo Lastvagnar och Renova. Vi utvecklar, testar och utvärderar nya innovativa lösningar för en grönare och mer samhällsekonomiskt effektiv hämtning av avfall. Målet är en validering av tyst och tidigarelagd hämtning av restavfall med avseende på boendemiljö, arbetsmiljö och trafiksituation. Vi arbetar med att ta fram verifierade mätmetoder och beräkningsmodeller för fordonsljud som valideras mot upplevd bullerstörning hos boende. Vårt resultat är ett underlag för att kunna ändra lagar och regler för att möjliggöra hämtning på tider med strikta ljudnivåkrav.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskargruppen Vibroakustik.

Nyckelord: fordonsakustik, samhällsbuller, arualisering, störning och välbefinnande, byggnadsakustik


Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad

Transport

Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2016.