SECURIT - Informationssäkerhetskultur

 

Forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, har som mål att förbättra organisationers informationssäkerhet. I moderna informationsdrivna organisationer utgör god säkerhetskultur en viktig förutsättning för informationssäkerheten
 
För att uppnå målen studerar SECURIT

 • Egenskaper hos individer och organisationer som är relevanta för informationssäkerheten
 • Effekter av åtgärder som syftar till att förbättra informationssäkerheten genom att påverka individer och organisationer

Arbetet inom SECURIT har som mål att:

 • Öka kunskapen om hur beslut fattas och hur beslut påverkar informationssäkerhetskulturen
 • Skapa en tydlig bild av hur kulturen påverkar informationssäkerheten
 • Etablera informationssäkerhetskultur som ett forskningsområde
 • Bygga nätverk mellan forskare inom olika discipliner vilka kan bidra till framsteg inom området
 • Skapa intresse för informationssäkerhet inom discipliner där det hittills inte har varit framträdande
 • Etablera ett doktorandprogram inom området
 • Skapa kontaktytor mellan forskare, experter på informationssäkerhet och beslutsfattare

 

Samarbetande organisationer

 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
 • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
 • Örebro universitet (Akademisk, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
 • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
 • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-07-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-29

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.