Havsormen

Huvudmålet med SEASNAKE-projektet är att göra en step-change i den övergripande lösningen av ett mellanspänningskabelsystem, samtidigt som man säkerställer att det är mycket tillförlitlig och minskar riskerna för framtida havsenergianläggningar.

Projektmål:

• Öka WEC-systemens ekonomiska förutsättningar genom att minska energikostnaden (LCOE) med minst 20%

• Bevisa att 95% tillgänglighet kan uppnås med en förbättrad design för tillförlitlighet, underhåll och överlevnad av alla kabelsubsystem, validerade i en relevant miljö, som når TRL7

• Minska riskerna och optimera offshore operationer

• Demonstration av dynamiska kabellösningar

• Minimera miljöpåverkan

För att förstå utmaningar och optimera komponenter krävs mer offshoretester och numerisk modellering av laster. Genom etablerade metoder förbereds en senare certifiering av lösningar. Ett framgångsrikt projekt stärker den maritima sektorn i Europa och skapar innovativa lösningar som kan användas i applikationer

Samarbetande organisationer

  • Université Gustave Eiffel (Akademisk, France)
  • Waves4Power AB (Privat, Sweden)
  • I-Tech AB (Privat, Sweden)
  • Ocean Harvesting Technologies (Privat, Sweden)
  • WaveVenture (Privat, Ireland)
  • Corpower Ocean AB (Privat, Sweden)
  • WavEC (Non profit, Portugal)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • MWA Coatings (Privat, Sweden)
  • NKT Cables AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-12-10
Slutdatum 2023-10-31

Sidansvarig Publicerad: sö 09 okt 2022.