Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade former för boende, åldrande och sjukvård

Forskningsmiljön AIDAH avser att med fördjupad forskningsansats och tillämpat praktiskt nyttiggörande möta tre stora utmaningar i ett framtida hållbart samhällsbyggande för bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att utveckla nya integrerade former av boende och vård. En genomgripande diversifiering av efterfrågan på bostadsmarknaden föder nya krav på flexibilitet och föränderlighet för en socialt hållbar livsstil. Ett åldrande samhälle ställer krav på värdiga former av äldreboende och en god arbetsmiljö för vårdpersonal. Sjukvårdens genomgripande tekniska förändring kräver ett omtänkande mot nya former av hälso- och sjukvård från avancerad vård i hemmet till intensivvård och patienthotell. Integrationen av arkitekturforskning, sociologi och vårdmedicinska vetenskaper avser att överbrygga och vidga tvärvetenskaplig samverkan. På så sätt kan nya kvaliteter i bostadsutformning, vårdprocesser och gestaltning av läkande miljöer förverkligas i en operativ kunskapsuppbyggnad i nära samråd med bransch- och samhällsföreträdare. Forskarutbyte på internationell nivå skall leda till ett breddat strategiskt utvecklingsstöd till beslutsfattare såväl inom planering och byggande som inom medicinsk verksamhet. Forskarmiljön baseras på centrumbildningarna Vårdens Arkitektur, CVA, Boendets Arkitektur, CBA och CIB W069 Residential Studies vid Chalmers ACE. Det utvecklade gemensamma teoretiska ramverket syftar till arkitektonisk förnyelse som kan underbygga förverkligandet av rumsliga situationer för god omsorg och ny välfärd.

 

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Dalarna (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2013-11-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Helle Wijk, Universitetslektor, GU, Sahlgrenska Academy

Marie Elf, Universitetslektor, DH, Högskolan Dalarna, Vårdvetenskap

Björn Andersson, Docent, Socialt arbete, Göteborgs universitet


Team members

Further information on team members >>​

 

Scientific Advisory Board

 
D. Kirk Hamilton, is a Professor of Architecture, FAIA, FACHA, EDA at Texas A&M University, USA, where he teaches healthcare design at the graduate level. His academic research is about the relationship of evidence-based health facility design to measurable organizational performance. He is currently completing a PhD in Nursing & Healthcare Innovation at Arizona State University, studying nurse movement patterns and interaction with objects in the ICU patient room.
 
Katrin Paadam, is a Dr Professor of Sociology, TUT, Tallinn, EE, at the School of Economics and Business Administration at the Tallinn University of Technology. Her theoretical interests lie in conceptualizing ways of residing in also symbolically charged spatial-architectural settings as they relate to the construction of meanings, identities and well-being of individuals, along residential histories and social practices, especially in the structural conditions of transforming societies. Together with her team she has been engaged in research of public and private rental housing issues, related market strategies and policies; the latest research include practices in residential and public spaces within processes of waterfront regeneration, urban renewal, gentrification, spatial conversion. She has been a partner in interdisciplinary European and Nordic urban housing projects, also in the research on European identities, and involved in NSBB activities. She was a co-coordinator of the Nordic-Baltic researcher network Visurf and co-coordinates CIB W069 on Residential Studies.

 

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Bokomslag

Nordic Workshop on Architectural Anthropology

The second Nordic Workshop on Architectural Anthropology WS#2 with support from VR is organized at Chalmers ACE May 8-9 2019 by the Deparment of Building Design. Key note and lecture programme is soon to be defined including a study visit on campus to Riksbyggen brf Viva. 

​The network gathers researchers from various Danish, Norwegian and Swedish Universities and Architectural Schools, junior researchers and stakeholders from outside academia – all working in the interdisciplinary field between anthropology and architecture. For further info and registration of external participation please contact professor Sten Gromark;  sgromark@chalmers.se


More information:

Nordic Research Network for Architectural Anthropology​​


Professor Sten Gromark, projektledare Formas SRE-AIDAH, är en av redaktörerna för Ways of Residing in Transformation: Interdisciplinary Perspectives som nyligen publicerades.

​ 

Sidansvarig Publicerad: on 02 okt 2019.