RoughProp - minskat buller till haven genom ytråhet

Fartygsgenererat buller är idag klassat som ett miljöproblem, precis som utsläpp till luft och vatten. Den huvudsakliga källan till bullret är den kaviterande spetsvirveln, och att reducera detta problem leder normalt till ökade utsläpp av CO2, SOx, NOx, och partiklar. Här ska vi undersöka hur vi kan motverka spetsvirvelkavitation, och därmed buller, genom att applicera ytråhet på propellern. Målsättningen är att utvidga förståelse för detta fenomen, kvantifiera dess potentiella positiva miljöeffekt, och att föreslå en designprocess som kan realisera denna innovation.

Samarbetande organisationer

  • Rolls-Royce (Swe) (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-19
Slutdatum 2020-05-31

Publicerad: lö 06 apr 2019.