Robusthet för svetsefterbehandling med HFMI för ökad utmattningshållfasthet i svetsade strukturer (ROMI)

Efterbearbetning av svetsförband görs för att förbättra utmattningsegenskaperna och utförs med TIG-behandling, slipning eller HFMI (High Frequency Mechanical Impact). Detta görs i övergången mellan svets och grundmaterial, i svetstån. Fördelar med att använda HFMI är att metallen plasticeras lokalt vilket ändrar geometri, mikrostruktur och inducerar tryckspänningar. Men IIW har publicerat rekommendationer att HFMI bara bör utföras på förband av högsta svetsklass, B enligt ISO 5817, för lyckat resultat. I svetsproduktion uppstår dock variationer som gör att högsta svetsklass inte alltid uppnås, vilket gör att även slipning kan behövas före HFMI. Projektförslaget syftar till att undersöka skillnaderna i utmattningsegenskaper hos HFMI behandlade förband som har olika svetsklass. Är HFMI teknikerna nu så robusta att variationer i svetskvalitet kan tolereras? Projektet inkluderar PhD- och masterstudenter och resultat sprids genom vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.