Robust optimering vid konstruktion av skovlar för transonisk strömning

I moderna motorer ställs höga krav på specifik prestanda. En kompressorlösning med hög robusthet måste därför kunna tas fram utan att göra avkall på prestanda och vikt. Dessutom bör konstruktionen ha god prestanda även vid dellast. Den övergripande forskningsfrågan, som behöver besvaras, är således hur en konstruktion med hög robusthet mot spridning i geometri och flödesvinklar kan erhållas där man samtidigt uppfyller krav på vikt och verkningsgrad för en modern kompressor.

Startdatum 2013-08-19
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.