Robotbaserad in-line mätning (InRob)

Huvudresultatet av detta projekt kommer att vara en effektiv process för in-line geometri verifiering. Minskad ledtid, mer robusta processer och ökad kvalitet av produkterna är exempel på resultat från projektet. Användning av robotar för mätningar i processen ökar mängden punkter som kan mätas inom cykeltidens ramar (dvs. minskad ledtid) jämfört med en stationär in-line CMM-maskin.

Startdatum 2011-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.