Riskanalyser av nya innovativa fasadsystem för renovering av miljonprogrammets byggnader

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • NCC AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-30

Finansieras av

  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.