Risk med kallvindar

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Vi kan förvänta oss allt mer problem i kallvindar i takt med krav på ökad energieffektivisering och annalkande klimatförändringar. Det är självklart att den situation som råder idag där vi med stor sannolikhet bygger in förväntade skador är helt oacceptabel och att något måste göras! Andra nyligen publicerade studier har visat att mögelförekomsten är riklig i kallvindar i minst 60 % av det beinftliga byggnadsbeståndet. Välisolerade vindbjälklag bidrar till problemet.

En nyligen utkommen rapport från Boverket, (Så mår våra hus, Boverket, 2009), visar siffror på att problem med mögel och mögellukt kopplat till kallvindar har ökat de senaste 15 åren. Kallvindar och krypgrunder pekas ut som de två värsta konstruktionerna i det befintliga byggnadsbeståndet med stora existerande och kommande mögelproblem.

Projektet syftet till att utveckla och tillhandahålla data, beslutsstöd och verktyg för att bedöma risken med kallvindar. Verktygen kommer att baseras på probalistiska metoder för att förutsäga energianvädningen, livscykelkostnad och funktion. Projektet kommer att svar på frågor om lämplig lösning som bygger på klimatförhållanden, byggnadsteknik, ventilationssytem och aktiviteter i byggnadden. Projektet kommer att ge svar på hur säkra de olika tekniska lösningarna är.​

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsfysik.

Projektdeltagare

Projektledare
Carl-Eric Hangentoft

Projektdeltagare 
Angela Sasic Kalagasidis

Kontakt
Carl-Eric Hagentoft

​Formas

Wäst-Bygg 

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2015.