Resilient manufacturing of composites (RECO)

Syfte och mål
RECO bidrar med ny kunskap och metoder för att hantera geometrisk variation i kompositmaterial. Resiliens behandlas både i termer av motståndskraft mot variationskällor i tillverkningen, och som resiliens i leverantörskedjan eftersom fler leverantörer kommer att uppfylla kraven på grund av bättre variationshantering. Projektet främjar användningen av lättviktsmaterial, förbättrar geometrisk kvalitet och förkortar ledtiden. RECO involverar projektpartners och andra relaterade intressenter i workshops, intervjuer, fallstudier och via demonstratorer.

Förväntade effekter och resultat
RECO främjar användningen av lättviktsmaterial, förbättrar geometrisk kvalitet och förkortar ledtiden. Produktkvaliteten höjs genom smarta monteringslösningar och simuleringar, istället för skärpta toleranser och högre krav på leverantörer. Att utveckla en adaptiv monteringsprocess och öka kunskapen om detalj- och monteringsavvikelser baserat på simulering ökar flexibiliteten i tillverkningen och skapar en mer motståndskraftig tillverknings- och leverantörskedja med minskade kostnader, ledtid och/eller förbättrad kvalitet som resultat.

Planerat upplägg och genomförande
RECO omfattar fem arbetspaket. Dessa täcker projektledning inklusive utbildningsinsatser och styrgruppsmöten, utveckling av simuleringsalgoritmer för att prediktera partavvikelser respektive avvikelser i sammanbyggnader, integrering av dessa i en geometrisäkringsprocess för kompositmaterial samt slutligen en demonstrator. Arbetet fördelas mellan de olika projektparterna och stäms av inom och mellan respektive arbetspaket samt på gemensamma projektmöten minst två gånger per år.

Samarbetande organisationer

  • Composite Service Europe AB (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • RoPhi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-11-15
Slutdatum 2024-11-15

Sidansvarig Publicerad: on 16 mar 2022.