Säkra IT-system för drift och övervakning av samhällskritisk infrastruktur

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • ABB Sverige (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs stad, Kretslopp och vatten (Offentlig, Sweden)
  • Svenska kraftnät (Offentlig, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum 2020-08-31

Publicerad: fr 11 nov 2016. Ändrad: to 31 maj 2018