Representations of algebras and related topics

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Institute of Mathematics, NAS Ukraine (Forskningsinstitut, Ukraine)
Startdatum 2011-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.