Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of Performance and Cost ​(RAP-RETRO)

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-10-01

Annex 55 inom IEA-EXCO. Internationellt forum – nätverk startat av Prof Carl-Eric Hagentoft.

Mer information finns på den engelska webbplatsen >>

Sidansvarig Publicerad: to 28 sep 2017.